CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ

  • NH_00000434

HANLOG cung cấp tới quý khách hàng các dịch vụ hỗ trợ như sau: 

- Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)

- Hun trùng, kiểm dịch hàng hóa

- Kiểm tra chất lượng, giám định hàng hóa

- Xin giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu cho hàng hóa chịu sự quản lý của các cơ quan chuyên ngành

- Kiểm tra hàng hóa, kiểm kiện trước khi đóng hàng

- Thu hộ tiền hàng khi giao hàng (COD)

- Gửi chứng từ đi nước ngoài…